Datapedaog

Jag är väldigt stolt över min treåriga utbildning som datapedagog. Jag anser mig ha haft stor nytta av mina kunskaper, där jag läst både beteendevetenskap och datavetenskap.  I utbildningen ingår kurser i pedagogik och IKT samt närliggande kunskapsfält såsom kommunikationsteori, projektledning, webbdesign och flexibelt lärande.

Datapedagogik behandlar relationen mellan informations- och kommunikationsteknik (IKT) och individens lärande i organisationer och samhälle. Min roll som datapedagog innebär ofta att vara en nyckelperson mellan användarna och utvecklarna eller beställarna. En viktig uppgift för en datapedagog är att fungera som en kommunikationspartner och problemlösare.

Inriktning – Kompetensutveckling
Under det sista utbildningsåret hade jag möjlighet att välja inriktning på min utbildning, Jag valde att lägga extra fokus på vuxnas lärande i arbetslivet. Bland annat har jag genom praktik utrett behovet av kompetensutveckling och effektiviserat informationsspridningen i två större produktionsbolag i Västsverige.

Några Kurser som ingick i programmet
IKT i arbetslivet, 7,5hp, Högskolan i Skövde.
Kommunikation, 7,5hp, Högskolan i Skövde.
Projektledning med inriktning planering, 7,5hp, Högskolan i Skövde.
Mediepedagogik, 7,5hp Högskolan i Skövde.